Citra Bali Agung Hotel

Citra Bali Agung Hotel

Jl Drupadi 33-A
Sumerta Klod, Denpasar Timur
Denpasar, 80235 Bali
(0361) 264336