Madrasah Diniyah Darussalam

Madrasah Diniyah Darussalam

Jl Gn Anyar Lor 48
Gunung Anyar, Gununganyar
(031) 8714185
0318714185
Surabaya, 60294 Jawa Timur