Madrasah Ibtidaiyah Misbahul Falah

Madrasah Ibtidaiyah Misbahul Falah

Kp Kandang RT 001/02
Tanah Baru, Beji
Bogor, 16426 Jawa Barat
(0251) 8615715