Indo Nusantara Raya PT

Indo Nusantara Raya PT

Jl KH Samanhudi 1-B
Aur, Medan Maimun
(061) 4573333
0614573333
Medan, 20151 Sumatera Utara